Antigone des Associations

Antigone des Associations 2019

L’amicale Arménienne de Montpellier

participera    à cette manifestation .

Vous pourrez nous rencontrer sur le stand situé :

Place de Thessalie au numéro 489.

Venez reprendre contact après les vacances.

Կիրակի՝ 15 սեպտեմբերին, մեր միութիւնը պիտի մասնակցի «Անթիկոն տէ

ասոսիասիոն» համագործակցութիւններու հաւաքին:

Ացելեցէ՛ք մեր տաղաւարը (Thessalie հրապարակ, թիւ 489)

Կը սպասենք ձեզի։